XIQUITXUS són un grup fora de sèrie: amb molt bona coordinació i grans dots comunicatives, són el millor de cada casa.

Felicitats, noies i gràcies per volar amb nosaltres!!!