Volen direcció a Cuba amb ultimavis

Una festa d’aniversari que començava amb moltes incognites s’ha convertit en un gran viatge!

Felicitats!