Hem perdut aquets aventurers en els vols d’ultimavis