Gran grup que s’estrenen al mòn dels room escape i tornan del Carib ultimavis