Aquests nois tornen amb la companyia d’ultimavis.cat, d’un viatge trepidant a les illes Canàries