Un grup molt ben preparat per viatjar on sigui amb ultimavis.