Heu trobat aquest grup de persones? Els hem perdut en els vols d’utimavis