Hem perdut aquestes noies en un dels nostres vols. Qualsevol cosa contacteu amb ultimavis