Un equip genial que s’en va a Hawai de vacances, amb ultimavis