Hem perdut uns passatgers que anaven a Nova York, per més informació ultimavis