AVÍS LEGAL

El present document conté les Condicions que regulen l’ús d’aquest lloc web ultimavis.cat (des d’ara La Web) amb DNI 44024998P i domiciliat a carrer Martinez de la Rosa 28, 08012 Barcelona.

A efectes de comunicació i notificacions de l’usuari a La Web, l’adreça de correu electrònic és la següent: info@ultimavis.cat i el telèfon de contacte el: 685.217.666.

SERVEIS

Ultimavis és una empresa especialitzada en la creació de jocs d’escapament per a persones individuals, col·lectius i / o empreses i ofereix serveis dinàmiques de grup per a empreses de tot tipus. Els serveis que ofereix són els següents: Realització de dinàmiques de grup amb jocs d’intel·ligència i estratègia i tot el relacionat amb els jocs d’escapament.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONAL

L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol·licitud d’informació. D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, el propietari de l’arxiu es compromet a complir l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, mal ús i accés no autoritzat.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix Ultimavis. Les dades personals tampoc estaran disponibles per a terceres persones en cap moment.

Els usuaris d’aquesta pàgina web tenen dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que constin a l’arxiu automatitzat de dades. Per a això han de sol·licitar a Ultimavis per escrit a Carrer Martinez de la Rosa 28, 08012 de Barcelona o enviant un correu electrònic a info@ultimavis.cat, amb les seves dades personals, fotocòpia del DNI de l’usuari, correu electrònic que va facilitar a la Web i signatura de l’usuari.

WEB PER A MAJORS D’EDAT

Per registrar-se i sol·licitar els serveis d’Ultimavis l’usuari/a ha de ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica per acceptar les Condicions Generals.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

Ultimavis es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com suficient la publicació de les mateixes en el lloc web.

Ultimavis no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona seu website així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent que en cada moment aquestes pàgines puguin incórrer.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Ultimavis no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Ultimavis manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Ultimavis no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers
publicar continguts de forma independent en la pàgina web de Ultimavis. No obstant això, Ultimavis col·labora de forma activa en la retirada de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o
internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, Ultimavis no descarta la possibilitat que
existeixin certs errors de programació i / o servidor, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, talls de llum, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

ÚS DE COOKIES (POLÍTICA DE COOKIES)

Algunes de les seccions d’aquesta web utilitzen cookies (petits arxius de informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina). La finalitat d’una galeta és millorar el servei quan l’usuari torni a visitar la web. En recollir informació sobre les seves preferències el lloc web pot actuar de forma individualitzada quan torni a connectar-; també ajuden a millorar el lloc web identificant quines són les seccions més visitades, el cosa permet Ultimavis millorar el seu servei. Vostè pot configurar el seu navegador perquè se li notifiqui la sol·licitud d’instal·lació d’una galeta o per rebutjar completament. Acceptar la galeta en cap cas dóna accés a Ultimavis al seu ordinador oa informació de caràcter personal.

Les galetes es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini. Podrà fer que el seu navegador l’avisi de la presència de cookies o que els rebutgi automàticament. Si rebutja les cookies podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé això podrà suposar la limitació en l’ús d’algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del Lloc Web.

En accedir a la web el sistema li notificarà la presència de cookies acceptant el seu ús si continua amb la navegació del lloc web.

TARIFES

La Tarifa aquesta indicada en el moment de realitzar la reserva. És per sessió i per a tots els jugadors i/o nacionalitats. Per als residents a EU l’IVA-VAT quedarà inclòs dins el preu del joc, amb la finalitat de regular i aplicar els impostos legals que preveu la normativa que li és d’aplicació.

Ultimavis es reserva el dret a aplicar altres tarifes o descomptes per promocions, per dates concretes, o per horaris concrets. Aquests descomptes poden estar subjectes a canvis i modificacions i s’apliquen per un temps determinat.

BONO REGAL

1. Per a realitzar un bo regal poseu-vos en contacte amb Ultimavis al e-mail: info@ultimavis.cat
2. El Xec Regal té una caducitat a 31 de decembre de 2019.

GENERAL

1. Cap d’aquests termes i condicions pretén la pèrdua de drets o inconvenient.
2. El joc està dissenyat per a un equip de 2-5 persones per partida.
3. Aquests termes i condicions es regiran per la legislació d’Espanya i totes les disputes seran sotmeses a la jurisdicció exclusiva dels tribunals espanyols.

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

1. L’Usuari NO té la possibilitat d’eliminar la reserva al calendari de reserves de la web (a l’apartat “Els meus Reserves”). Per a això haurà informar el personal de Ultimavis mitjançant el telèfon o el correu electrònic.

2. Qualsevol canvi o cancel·lació d’una reserva s’ha d’efectuar amb 2 dies (48 hores) d’antel·lació.

3. Si l’Usuari cancel·la la reserva amb més de 48 hores d’antel·lació,abans de la data reservada, Ultimavis haurà de reemborsar l’import total de la quota pagada i l’usuari indicar el compte bancari per a l’abonament.

4. Si l’Usuari cancel·la la reserva amb menys de 48 hores (2 dies) i més de 24 hores d’antelació, abans de la data reservada, el reemborsament de la quota no podrà ser reclamat, però, Ultimavis permetrà generar una altra reserva per a una altra data. Per a aquest cas, si us plau contactar sempre amb Ultimavis a través del mail info@ultimavis.cat o del telèfon 685217666

5. Si l’Usuari cancel·la la reserva amb menys de 24 hores (1 dies) de antelació a la seva data reservada perd tot dret a reclamar, no podrà sol·licitar ni el reemborsament de la quota ni la possibilitat d’un canvi de data.

6. Una reserva pot ser cancel·lada per l’Usuari a través de l’e-mail info@ultimavis.cat. Si la cancel·lació té dret a reemborsament, i en el cas de fer-se via mail, l’usuari ha de facilitar els següents dades: el número de reserva, dia i hora, al costat del seu nom i un compte corrent per poder abonar l’import.

7. Si per raons tècniques o d’altre tipus Ultimavis no pot proporcionar seus serveis, les reserves que es vegin afectades podran disposar de altres dates o bé es reemborsaran les tarifes vigents, segons el desig de l’usuari.

8. Ultimavis envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb els dades de la reserva, aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no és rebut, l’usuari s’ha de posar en contacte amb Ultimavis enviant un mail info@ultimavis.cat o al telèfon 685.217.666.

9. El correu electrònic de confirmació que envia Ultimavis té caràcter de Bono. El personal / treballadors de Ultimavis poden demanar imprès el Bono per gaudir del joc en el moment d’entrar. Aquest bo no té caràcter nominatiu, per la qual cosa qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.

10. L’usuari pot contactar-nos per demanar una factura que li serà enviada per correu elèctronic.

11. El proveïdor utilitza Catalunyacaixa.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. Tothom participa en el joc sota el seu propi risc. Ultimavis no es fa responsable dels accidents que els usuaris poguessin tenir durant el joc si aquests són deguts a la negligència de l’usuari, a la incorrecta manipulació de les instal·lacions, així com l’ús indegut dels objectes que es troben en Ultimavis.

Ultimavis disposa d’una assegurança de protecció civil per assegurar qualsevol accident produït en les seves instal·lacions i per a un màxim de 5 participants.

2. Ultimavis és un joc per a adults per tant destinat a persones majors de 18 anys. No obstant això, poden participar en Ultimavis persones d’entre 14 i 17 sempre que vagin acompanyats d’un adult.

3. Ultimavis es reserva el dret d’admissió en aquests casos:
– Està prohibit filmar o fotografiar a l’interior del local.
– Està prohibit participar (port o consumeixi) en el joc sota els efectes de l’alcohol, en estat d’embriaguesa o qualsevol tipus de drogues o altres substàncies psicotròpiques o que alteren la ment.
– Porti qualsevol objecte susceptible de causar dany a persones o coses.
– Falta de neteja personal.
– Esvalotadors comprovats que manifestin actituds violentes i que provoquin oincitin a qualsevol desordre a la sala.

4. Tots els termes de qualsevol contracte s’inclouen o s’assignen dins d’aquests termes i condicions.

5. Ultim avís recopila i emmagatzema les seves dades de caràcter personal sense revelar a terceres parts i assegura que la privacitat de la seva informació personal està protegit.

6. Ultim avís té dret a cobrar als convidats pels danys intencionats o causats pel mal ús d’elements.

7. Ultim avís no tolera cap tipus d’intimidació o assetjament cap als seus empleats.

8. No serà possible iniciar el joc si hi ha un retard de 15 minuts respecte a l’hora reservada. En aquest cas, no podrà canviar la sessió de joc ni podrà reclamar el reemborsament de la tarifa abonada.

9. La durada màxima del joc és d’una hora. No és possible estendre aquest temps.

10. Ultimavis es reserva el dret a demanar drets d’imatge als usuaris, d’aquelles imatges que s’hagin pres dins de les seves instal·lacions. Es faran servir aquestes imatges per penjar-les a la web, en les xarxes socials i per al seu ús promocional.

11. Si durant el transcurs del joc un dels usuaris es indispone, ha de sortir del joc acompanyat d’un altre dels usuaris fins que es restableixi, la resta dels usuaris poden continuar jugant. En cas d’accident o indisposicions greus el personal de Ultimavis que controla el joc pot decidir aturar-lo per complet.