Aquest equip d’experts s’en va de vacances al Japó amb ultimavis