Els germans Tallón han aconseguit viatjar al Carib amb els vols d’ultimavis