Aquest equip tornen de Tailandia amb ultimavis.cat gràcies al seu enginy!

Des de la companyia us agraeix la seva confiança.

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia #LigaRoomEscape#Barcelona #Volar #quefer #viatjar