Hem perdut aquest grup de científics en els vols d’ultimavis