Volen ben alt aquestes noies a un país tropical. No ens han dit quin però sempre amb ultimavis