Gran grup de joves que han passat unes vacances a un lloc calorós utilitzant la companyia ultimavis