Un equip exepcional que aconsegueix viatjar al Japó amb ultimavis