RYM TEAM han estat la sensació de la nit: previsores, molt espabilades i superant tota dificultat que els hi barrés el pas ens han sorprés molt gratament.
Feliç volta al món amb Ultimavís!
 
 
#escaperoom #roomescape #EscapaConGracia