Aquest equip viatgen a Costa Rica amb ultimavis.cat. Al final un viatge diferent uneix una família al món dels escaperooms.

#escaperoom #Roomescape #escapecongracia #LigaRoomEscape#Barcelona #Volar #quefer #viatjar