Aquesta familia ha desaparescut despres d’agafar un vol d’ultimavis