Hem perdut aquestes aventureres als vols d’ultimavis