Aquestes noies s’han perdut en un dels nostres avions d’ultimavis. Algú sap ón estan?