Aquest passatgers tornen de Cuba amb ultimavis.

Volant hem vist que aquests nois han superat la capacitat de trobar les maneres suficients per disfrutar d’un vol amb garanties.

Felicitats