Un equip que torna de les seves vacances a Indonesia amb ultimavis