Un equip mes que viatja a climes tropicals amb ultimavis