Hem perdut aquest grup d’amics tan ben preparat en els vols d’ultimavis