Un equip preparadissim que aconsegueix viatjar al Carib amb ultimavi