Aquestes perdudes sembla que tornaran de la seva aventura japonesa