Aquest equip tan exepcional ha aconseguit anar cap a terres orientals amb ultimavis