Hem perdut aquesta familia tan fantástica en els vols d’ultimavis