El millor equip fins el moment!!!! només han necessitat 2 pistes i si no han aconseguit fulminar el rècord deu haber sigut per algun extrany fenomen de ceguesa transitoria o jo que sé. A Últim Avís encara estem buscant una explicació…