Hem perdut un grup d’amics en els vols d’ulrimavis