Perdem aquest grup de noies en un dels vols d’ultimavis