Aquest grup de veterans escapistes s’ha perdut en els vols d’ultimavis