Aquest equip tan preparat ha aconseguit volar a climes tropicals amb ultimavis