Un equip ben preparat per marxar de vavances al Carib amb ultimavis.