Perdem aquesta parella despres d’un vol molt mogudet d’ultimavis