Hem perdut aquest equip familiar en els vols d’ultimavis