Aquest equip tan preparat s’en va de vacances al Carib amb ultimavis