Hem perdut aquests passatgers en els vols d’ultimavis