Aquest equip tan espavilat s’en va de vacances a Hawai amb ultimavis