Ha desaparescut aquest fantastic equip en els vols d’ultimavis