Aquestes noies han desaparegut en els vols d’ultimavis