A la Polinesia ha viatjat aquest increïble grup. Sense cap problema han tornat a casa i entren al nostre Rànking en segona posició.

Feliçitats Equip!!!!