Aquest equip tan ben preparat s’en va de vacances al Japó amb ultimavis.