Aquest equip de principiants ha desaparescut en els nostres vols amb ultimavis