Volen direcció a Pekin amb ultimavis

Volien anar a Mèxic però per un error han anat a parar al continent asiàtic i tant contents han tornat!

Gràcies i felicitats!