1er equip de Químics, o casi, han viatjat amb ultimavis.cat fins a Vietnam per viure una molt bona experiencia en companyia de casi tots els amics…
Bon Viatge.