Familia unida, volen cap a la Xina amb ultimavis.cat per posar-ser a proba mentre vivien una gran aventura.

Bon Viatge.